Seminár permakultúry pre pedagógov materských a základných škôl a medzinárodná konferencia Deti v permakulture

Medzinárodný projekt “Deti v permakultúre” (www.childreninpermaculture.com) má za cieľ integrovať princípy permakultúry do školských osnov.
V apríli 2018 prebehne v rámci projektu v Českých Budějovicích dvoj denný seminár pre pedagógov materských a základných škôl. V máji 2018 v Prahe na Toulcově dvoře dvoj denná medzinárodná konferencia.


Toulcův dvůr, Praha-Praha 15, Česko Začiatok 1 apríl 2018 Koniec 31 máj 2018
Medzinárodný projekt “Deti v permakultúre” (www.childreninpermaculture.com) má za cieľ integrovať princípy permakultúry do školských osnov.
V apríli 2018 prebehne v rámci projektu v Českých Budějovicích dvoj denný seminár pre pedagógov materských a základných škôl. V máji 2018 v Prahe na Toulcově dvoře dvoj denná medzinárodná konferencia.
Komentáre