Členstvo

Členstvom v organizácii Permakultúra SK podporíte našu prácu, alebo môžete sami pomôcť rozhodovať, organizovať a realizovať existujúce i nové projekty.

Členský príspevok

Členský príspevok je 20 EUR za osobu. Rôzne druhy členstva sú vymenované v časti Druhy a podmienky členstva.

Platba členského príspevku:

 1. Členský príspevok môžete zaplatiť v hotovosti členovi rady, napríklad na konvergencii na festivale Permakultúra v meste pred koncom roka, alebo na inej udalosti, kde nás stretnete.
 2. Rovnako môžete členské zaplatiť bankovým prevodom na naše číslo účtu:
  2000892394 / 8330 (IBAN: SK6183300000002000892394).
  V takomto prípade uveďte svoje meno a miesto bydliska (stačí názov miesta / obce) do poznámky bankovej transakcie, aby sme vedeli identifikovať vašu platbu.

Kto môže byť členom

Členom organizácie Permakultúra SK môže byť každý, kto chce podporiť organizáciu Permakultúra SK svojim príspevkom, alebo sa chce aktívne zúčastňovať našich aktivít. Pokiaľ chcete mať i platný hlas pri hlasovaní o smerovaní oranizácie, je potrebné aby ste absolvovali Úplný kurz permakultúrneho dizajnu (PDC). Po absolvovaní tohto kurzu sa stávate členom automaticky a na 1 rok nemusíte platiť členský príspevok.

Registrácia člena

Členom sa môžete stať osobne na konvergencii, alebo môžete požiadať o členstvo vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára.

Výhody členstva

Okrem hlasovania o dôležitých otázkach chodu organizácie, možnosti zúčastňovať sa na tvorbe i realizácii našej spoločnej vízie, spoznávania množstva ľudí aktívne šíriacich povedomie o permakultúre a možnosti získavania skúseností s prácou v teame pripravujeme pre členov i materiálne výhody. Jednou z nich sú zľavy na nákup literatúry v našom novom e-shope, ďalšou sú zľavy u partnerov. Pracujeme na technickej realizácii zliav cez e-shop, tak isto rokujeme s firmami o poskytnutí zliav.

Druhy a podmienky členstva

 • Člen – podporovateľ – zaplatil členské 20 EUR a NEMÁ absolvovaný Úplný kurz permakultúrneho dizajnu (PDC).
 • Riadny člen – zaplatil členské 20 EUR a má absolvovaný Úplný kurz permakultúrneho dizajnu (PDC).
  Po absolvovaní tohto kurzu je na prvý rok odpustený členský poplatok. Tento člen má 1 hlas pri hlasovaní valného zhromaždenia.
 • Rodinné členstvo – zaplatené členské 25 EUR a aspoň jedna osoba v rodine absolvovala Úplný kurz permakultúrneho dizajnu. Platí sa spolu pre max. 3 dospelých členov, z ktorých každý, kto absolvoval Úplný kurz permakultúrneho dizajnu má hlasovacie právo.
 • Členstvo organizácie – zaplatené členské 25 EUR. Platí pre právnické osoby, teda firmy, neziskové organizácie, občianske združenia a pod., z ktorých zástupca má absolvovaný Úplný kurz permakultúrneho dizajnu. Tento zástupca disponuje jedným hlasom.
 • Neaktívny člen – člen sa stáva neaktívnym členom v prípade, že bol členom a na ďalší kalendárny rok nezaplatí členský príspevok. Týmto stráca výhody členstva a hlasovacie právo, no stále je vedený v zozname členov až do ním zaslaného písomného zrušenia členstva.
 • Členský príspevok môže byť členovi odpustený v prípade, že v predchádzajúcom roku mal riadne zaplatené členské, aktívne sa zúčastňoval aktivít organizácie a momentálne sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii (napr. strata zamestnania a pod.). O odpustení členského hlasuje rada.