Kurz Úvod do permakultúry

Kurz poskytne záujemcom základné poznatky z oblasti permakultúry a permakultúrneho dizajnu, krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a harmonickej spolupráce človeka a krajiny.

Cieľovou skupinou sú záujemcovia o získanie základných vedomostí o permakultúre a jej uplatňovaní v praxi.

Trvanie kurzu je zvyčajne 18  hodín.

Obsahovou nápľňou sú:

 

Permakultúra, permakultúrny dizajn – etika, princípy.

Práca s krajinou – mapovanie, sektorová analýza, získavanie a zhromažďovanie informácií o pozemku a okolí.

Práca s ľuďmi – ZRUŠ tabuľka, proces dizajnovania, zónovanie pozemku, výškové plánovanie, trasovanie, kolobehy a využitie energie, ergonómia.

Najčastejšie štruktúry v PK dizajne – vyvýšené záhony, lesná záhrada, živé ploty, bylinková špirála, nemecká kopa, malé intenzívne systémy.

Voda v záhrade – zber, uskladnenie, recyklácia, čistenie, využitie.

Rastliny – pestovateľské postupy, ochrana pôdy, biologická ochrana proti škodcom, zvieratá v dizajne.