Stretávanie sa na lokálnej úrovni

Budovanie lokálnej skupiny, stretávanie sa na lokálnej úrovni sa ukázalo ako veľmi potrebná a efektívna činnosť, ktorá rieši šesť zo siedmych problémov.

Dvadsaťročné skúsenosti inde vo svete sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

Lokálna skupina je nezisková organizácia (súčasť Permakultúra SK ako regionálna skupina)

  • je to „učiaca sa komunita“, prebieha výmena znalostí a skúseností
  • vznikajú priateľstvá, veľmi cenná predpríprava tvorby komunitných projektov (len s každým dvadsiatym vieme vytvoriť rozšírenú rodinu)
  • názov podľa lokálnej vládnej štruktúry, „Permakultúra XXX“

Ako nato?

  • Skupina sa stretáva 1x mesačne v rovnakom čase, na rovnakom mieste.
  • Stretnutia sú prístupné verejnosti.
  • Na stretnutiach sú stoly pre prebytky členov, semienka vyzbierané skupinou.
  • Existuje tu knižnica kníh súvisiacich s permakultúrou.
  • Je vždy pozvaný rečník, má hodinovú prezentáciu.
  • Členovia oznámia, aké aktivity a kurzy by chceli.
  • Na konci je spoločná večera.
  • Raz za mesiac sa koná Permatak (inde známy ako Permablitz, PET-permaculture energy transform). Členovia prídu na pozemok a pomáhajú s projektom, kto sa 2-3 x zúčastní, má právo, aby členovia prišli pomôcť jemu.
  • Skupina vydáva elektronický časopis s informáciami o permakultúre
  • Raz ročne je distribuovaný aktuálny zoznam členov s ich schopnosťami.
  • Skupina prezentuje permakultúru aj na verejných podujatiach, podporuje komunitné a školské záhrady.
  • Skupina je schopná účinne zakročiť a vypomôcť iného člena v núdzi, ako je povodeň, požiar.. – materiálom, náradím, odbornosťou a prácou.
  • Skupiny sú zdrojom odolnosti komunity vďaka svojej podpornej sieti, kolektívnym znalostiam a schopnostiam. Sú základom bioregionálnej asociácie.