Janka Konáriková

S pojmom permakultúra som sa stretla  pred viac ako desiatimi rokmi. Po absolvovaní úvodného a neskôr aj úplného PDC  kurzu sa aktívne venujem permakultúrnemu dizajnu.  Päť rokov som  členka rady organizácie PERMAKULTÚRA SK. V rámci aktivít tejto organizácie, ktorá pôsobí na celom Slovensku rozbieham v Žiline projekt "Miestne jadro permakultúry". V spolupráci so Stanicou Žilina - Záriečie organizujem Neformálnu konferenciu, ako platformu na stretávanie environmentálne aktívnych združení, projektov a iniciatív zo Žilinského kraja.

Kontakt

E-mail
ja.konarikova@gmail.com

Moje články

Reportáž: Kto udržuje trvalú udržateľnosť?

Tretí ročník Neformálnej konferencie “Kto udržuje trvalú udržateľnosť?” máme úspešne za sebou. Permakultúra SK v spolupráci s kultúrnym uzlom Stanica Žilina-Záriečie opäť vytvorila program, ktorého cieľom je stretávanie, sieťovanie a vzájomná podpora  lokálnych organizácií, iniciatív a jednotlivcov. Tento rok rezonovala téma klimatických zmien.