Dá sa farmárčiť vo veľkom za pomoci permakultúry?

Päť krajín sa spojilo, aby zorganizovalo jednu z najväčších permakultúrnych konferencií v Európe s témou Permakultúra pre farmy. Národné permakultúrne organizácie zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny a Poľska pripravili výnimočné podujatie, ktoré sa nebude odohrávať len v konferenčných miestnostiach, ale priamo na permakultúrnych farmách. Účastníci budú počas poznávacej cesty vidieť permakultúru priamo v praxi na šiestich farmách v troch krajinách V4. Konferencia bude trvať týždeň od 6. do 14. júla 2017.


Výnimočná je tým, že účastníci navštívia dve farmy na Slovensku, tri v  Českej republike a jednu v Maďarsku, aby v praxi videli aplikovanie princípov permakultúry. Potom sa presunú do konferenčných miestností, kde budú prednášať odborníci a ľudia z praxe. Cieľom je poukázať, že permakultúrne princípy spolupráce s prírodou miesto boja s ňou, môžu využívať aj veľkí farmári a pestovatelia. Príkladom toho je šesť spomínaných fariem s ich veľkoprodukciou dosiahnutou permakultúrnym prístupom. Farma v českých Vizoviciach sa napríklad špecializuje na pestovanie liečivých bylín. Známa slovenská farma Agrokruhy Jána Šlinského je výnimočná kruhovou technológiou obrábania pôdy bez jej devastácie. Maďarská farma v Gömörszőlős presahuje hranice permakultúry zo záhrady do bývania. Jedinečná je pasívnym domom, ktorý je zároveň ostrovným systémom, čo znamená, že využíva vlastne zdroje energie. Účastníci môžu vidieť kompostovacie toalety, využitie šedej vody späť do systému domácnosti či efektívne využitie dažďovej vody.

Na štvrordňovú cestu po permakultúrnych farmách nadviaže konferencia s prednáškami a diskusiami slovenských, českých, maďarských a ukrajinských odborníkov a ľudí z praxe. Hlavnou prednášajúcou je Denisa Tomášková, významná permakultúrna učiteľka a dizajnérka z Českej republiky, ktorá prinesie tému veľkoprodukcie skrz permakultúry cez rôzne permakultúrne pohľady a metódy. Zo Slovenska vystúpi poľnohospodár Ján Šlinský, vynálezca jedinečnej technológie agrokruhov. Ukrajinská odborníčka Tatiana Chuscho vystúpi so svojim projektom červičej farmy. Chová kalifornské dážďovky, ktoré rozkladajú odpad na bohatý kompost a biomasu. Odpad je jej ekologické podnikanie. Profesor Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne Petr Marada porozpráva o dosahoch klasického obhospodárovania pôdy na krajinu. Celý program konferencie nájdete tu: http://visegrad.permakultura.sk/cs/#Program

Konferenciu organizujú permakultúrne organizácie jednotlivých krajín vo spolupráci s Vyšehradským fondom

Komentáre