Gazdovská obroda

Gazdovská obroda nie je organizácia. Je to spoločnosť. Má svoje pravidlá čestného prírodného prístupu a sama o sebe nevyžaduje žiadne úmorné papierovanie. Autor tejto výzvy ponúka na rozvoj gazdovskej obrody tieto počiny: Usporiadanie zhromaždenia v čase ľutňového, teda februárového splnu, pred tým, ako sa do zeme dostanú sená jarín a priesad. Teda v čase, ktorý pre gazdov môže byť celkom vhodný. Ďalej internetovú podstránku Rodnej cesty – Gazdovská obroda, na ktorej môžu byť aj vaše články.


Na tejto stránke môže byť aj rozhlasový reťazec s názvom Gazdovská obroda. V jednotlivých dieloch Gazdovskej obrody bude predstavovať spôsoby hospodárenia i gazdov samotných. Nebude pritom rozdeľovať ľudí na „našich“ a „iných“, ale dá priestor gazdom rôzneho zamerania, ktorí dodržia základný prístup – držať sa prírodného hospodárstva.

  1. Gazdovská obroda vyzýva každého, ktorý v akomkoľvek prírodnom smere gazduje a je priateľský k obsahu tejto výzvy, aby dal o sebe vedieť a prihlásil sa ako gazda, v zmysle hospodár – hospodárka. A teda – aj keby pestoval len na maličkej záhradke a mal by ďalší záujem o prírodné  hospodárenie.
  2. Ktokoľvek, kto negazduje, ale chce sa pripraviť na hlavné, alebo doplnkové gazdovanie, nech sa prihlási ako gazda v príprave.
  3. Ktokoľvek, kto chce napomôcť Gazdovskej obrode v jej smerovaní, prebúdzaní a hlavne v hospodárení , nech sa prihlási ako gazdovaniu „nápomocný“. Môže sa zaúčať a pritom pomáhať gazdovaniu telesne, duševne (práca mediálna, napríklad prepisy vysielania alebo šírenie), tiež umiestnením potravín od priateľov  medzi priateľov.

Viac informácií o iniciatíve Gazdovská obroda nájdete na tejto stránke.

Komentáre