Permakultúra pre rodiny

Chcete stráviť zmysluplný predĺžený víkend so svojimi deťmi, naučiť sa niečo o permakultúre a precvičiť si spoluprácu s prírodou, deťmi i dospelými?

Tento kurz je vhodný pre rodičov (jedincov, páry, s menšími aj väčšími deťmi) ktorí sa chcú zoznámiť s permakultúrou, permakultúrnou etikou a princípmi, a chcú pritom byť so svojimi deťmi. Na kurze bude teoretická i praktická časť venovaná dospelým, animovaný program pre samostatné deti, tolerancia malých detí v prednáškovej sále i spoločný čas s deťmi venovaný pohybovým hrám.


Začiatok 25 júl 2019 Koniec 28 júl 2019
  • Organizátor: Dúhová škola, Permakutúra SK
  • Kontakt: huranova@duhovaskola.sk

Chcete stráviť zmysluplný predĺžený víkend so svojimi deťmi, naučiť sa niečo o permakultúre a precvičiť si spoluprácu s prírodou, deťmi i dospelými?

Tento kurz je vhodný pre rodičov (jedincov, páry, s menšími aj väčšími deťmi) ktorí sa chcú zoznámiť s permakultúrou, permakultúrnou etikou a princípmi, a chcú pritom byť so svojimi deťmi. Na kurze bude teoretická i praktická časť venovaná dospelým, animovaný program pre samostatné deti, tolerancia malých detí v prednáškovej sále i spoločný čas s deťmi venovaný pohybovým hrám.

Po obsahovej stránke kurz zahŕňa všetky lekcie formátu Úvod do permakultúry – etika, princípy, prírodné vzory, práca s vodou, práca s pôdou a aktivity podporujúce pochopenie týchto lekcií. Rovnako zahŕňa praktické lekcie v exteriéri.

Samostatné deti budú tráviť čas s pedagógom, s ktorým budú spoznávať prírodu, budovať svoje autonómne zručnosti a venovať sa ručným prácam podľa počasia.

V spoločnom čase sa budeme venovať pohybovým hrám cieleným na rozvoj motoriky, všímavosti i sociálnych zručností.

Ubytovanie: vlastný stan
Jedlo: vegetariánske s možnosťou doplniť mäso, špeciálne požiadavky a alergie prosím hláste pri prihlásení
Miesto konania: Sliacka Poľana, adresu upresníme po prihlásení

Prihlasovanie: huranova@duhovaskola.sk

Cena do 31.5.2019
– Dospelý pár: 339eur
– Dospelý jedinec: 179eur
Cena od 1.6.2019
– Dospelý pár: 359eur
– Dospelý jedinec: 189eur

V oboch prípadoch cena za dieťa do 12 rokov: 30eur, cena za dieťa nad 12 rokov: 55eur.

Komentáre