Úvod do permakultúry v Skalici

Tento kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť čo všetko sa skrýva pod slovom permakultúra, pre tých, ktorých zaujíma permakultúrny dizajn ale ešte nenabrali odvahu na Úplný kurz permakultúrneho dizajnu a chcú si permakultúru najprv z bližšia obzrieť.


Základná škola, Strážnická, Skalica, Slovensko Začiatok 26 október 2018 Koniec 28 október 2018

Tento kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť čo všetko sa skrýva pod slovom permakultúra, pre tých, ktorých zaujíma permakultúrny dizajn ale ešte nenabrali odvahu na Úplný kurz permakultúrneho dizajnu a chcú si permakultúru najprv z bližšia obzrieť. Kurz vám za víkend odovzdá maximálne množstvo informácii príjemnou formou, aby tak vytvoril odrazový mostík do sveta permakultúry. Tento kurz je vhodný pre začínajúcich aj skúsených záhradkárov – začiatočníkom pomôže zorientovať sa a skúseným záhradkárom pomôže rozšíriť obzory a naznačí im cestu bližšie k udržateľnosti. Kurz prevedie účastníka od etických základov permakultúry, cez ekologické princípy využívané v permakultúrnom dizajne, komunitné nástroje až po základné techniky zakladania záhrady.
Kurz je vedený veľmi interaktívnou formou a snaží sa vyvážiť množstvo informácií spoločnými aktivitami či praktickým cvičením. Viacerí lektori s rôznymi prístupmi sa postarajú o príjemné udržanie pozornosti počas celého kurzu. Súčasťou kurzu bude aj komunitné dizajnovanie areálu ZŠ Strážnická.
Absolvent tohto kurzu sa zorientuje v základoch permakultúry, bude mať predstavu, čo obnáša permakultúrny dizajn, bude poznať relevantnú literatúru a odporúčania na ďalšie štúdium. Absolvent bude motivovaný k ďalším akciám – či už k prvým krokom v záhrade, alebo k uplatňovaniu permakultúrnych princípov vo svojom odbore. Ako pokračovanie tohto kurzu je vhodné absolvovať Úplný kurz permakultúrneho dizajnu napr. na Škole permakultúry.

Lektori: Václav Petráš, Jozef Fekiač, Zuzana Gajdošová

Miesto: ZŠ Strážnická, Skalica
Začiatok: Piatok 26.10.2018 17.00
Koniec: Nedeľa 28.10.2018 16.00
Cena: 89 EUR
Zľavnené vstupné: 69 EUR pre študentov, dôchodcov, členov organizácie Permakultúra SK, rodičov detí zo ZŠ Strážnická. Ak nepatríte do žiadnej z týchto skupín a máte pocit, že by ste mali dostať zľavu, popíšte dôvod pri registrácii.
Strava: zabezpečená vegetariánska strava v cene
Ubytovanie: v cene, v teple, potrebný spacák

Prihlásiť sa môžte na adrese kancelaria@permakultura.sk alebo tel. 0904 896 615

Komentáre