Naživo streamované podcasty pokračujú aj v roku 2022

Po dlhšej prestávke pokračujeme v streamoch Ľudia v permakultúre s udelenou záštitou Ministerstva Životného prostredia a finančnou podporou organizácie Permakultúra SK.


Ak chcete podporiť rozhovory s osobnosťami permakultúry a praktickej ekológie, venujte organizácii Permakultúra SK 2% zo svojich daní.

Ak chcete podporiť rozhovory s osobnosťami permakultúry a praktickej ekológie, venujte organizácii Permakultúra SK 2% zo svojich daní.

Komentáre