Správa o činnosti organizácie v roku 2013

Správa o činnosti organizácie Permakultúra (CS) na Slovensku v roku 2013

10.2.2013 RADA: Strategické plánovanie a akčný plán organizácie: Vytvorenie dlhodobých cieľov pre chod organizácie a jej rozvoj. Rozdelenie nosných úloh medzi členov Rady pre rok 2013. Účastníci: Adam Kováčik, Jozef Fekiač, Václav Petráš, Martin Pavlovský, Patricia Černáková. Koordinátor: Veronika Bílková. Hostia: Patrik Martin, Janka Koťková (eko-mapa.sk).

13. – 14.2.2013   Konferencia: Udržitelná energie a krajina téma: biouhel a ochrana klimatu, Hostětín, ČR. PK CS v SR  v zastúpení: Václav Petráš, Martin Pavlovský, Patricia Černáková. Správa z konferencie podaná v článku: Václav Petráš: informácie o biouhlí a prezentácie z konferencie

15.3.2013 Seminár: Výzvy pre mestá budúcnosti, Zvolen.  Témy seminára: Adaptácia krajiny na klimatické zmeny,voda a zeleň v meste, útlm automobil. dopravy a rozvoj cyklodopravy, úsporné systémy osvetlania miest, svetelné znečistenie miest, ekolog. integrita a ekosystem. služby v krajine, udržateľ. parkové plochy a záhrady v mestách (Patricia Černáková). Seminár bol určený širokej verejnosti s dôrazom na pracovníkov v štátnej správe.

15.3.2013 Prednáška: O permakultúre., Banská Bystrica, lektor: Patricia Černáková, Martin Pavlovský.

21.2.2013 WEB: Spustenie facebook stránky: Permakultúra CS na Slovensku. Zodpovedná osoba: Adam Kováčik

24.2.2013  WEB: Permakultúrne mapovanie Slovenska – spustenie mapovanie permakultúrnych projektov a dizajnérov v SR. Šírenie dát prostredníctvom dotazníka na www.permakultúra.sk Prezentácia dát cez eko-mapa.sk v spolupráci s OZ Živica. Vytvorenie email. stránky ekomapa@permakultúra.sk pre zber dát. Zodpovedná osoba: Jozef Fekiač

8.-10.3.2013 Workshop: Učiteľské stretnutie, Mojmírov, ČR. PK CS v zastúpení: Patricia Černáková, Martin Pavlovský. Správa o činnosti podaná: Patricia Černáková

13.3.2013 Článok: Stanislava Harkotová, aktuálne.sk: Človek a príroda ako tím. Permakultúra môže obnovovať a zdokonaľovať

marec – jún 2013 – úplný kurz permakultúrneho dizajnu, Brdárka, lektori: Patricia Černáková, Martin Pavlovský, 13 absolventov

september – november 2013  – úplný kurz permakultúrneho dizajnu Zaježová, lektori: Marianna Ružičková Holušová, Čestmír Holuša, 16 absolventov

apríl – jún 2013 – kurzy Dom a záhrada v duchu permakultúry, Mašekov mlyn, Vráble, lektori: Marianna Ružičková Holušová, Čestmír Holuša, Patricia Černáková, Martin Pavlovský, 48 absolventov

15. december 2013 – festival Permakultúra v meste (3. ročník)

Členská základňa:

RADA:

Patricia Černáková – predsedkyňa, štatutárny zástupca pre SR
Václav Petráš  tajomník
Jozef Fekiač
Adam Kováčik
Martin Pavlovský

eshop: Marianna Varjanová, Miroslav Bella
web: Jozef Fekiač, Adam Kováčik

členské pre rok 2013: min.20 €
ostatní platiaci členovia a podporovatelia:  2 čestní , 5 plne platiacich členov

Finančná správa

Finančný zostatok z roku 2012 (pokladňa)  791€
Finančný zostatok z roku 2012 (účet) 722€

Príjmy v roku 2013

 Z predaja pubikácií, poskytovania služieb  1346 €
 Z členského  184 €
 Z darov a sponzoringu  105 €
 SPOLU 1635 €

Výdaje v roku 2013

 Nákup za účelom predaja  295 €
 Využíanie služieb iných  294 €
 Réžia organizácie  91 €
 Organizovanie akcií a aktivít  745 €
 SPOLU  1425 €
 Zisk ako rozdiel príjmov a výdajov  + 210 €
 Finančný zostatok z roku 2013/pokladňa/  472 €
 Finančný zostatok z roku 2013/účet/  1250€