Etika permakultúry

Etika predstavuje súhrn morálnych zásad a postojov,ktorými sa riadi jedinec alebo skupina ľudí. Permakultúrna etika je postavená na troch pilieroch, ktoré vo vzájomnom prieniku vytvárajú základy trvalo udržateľného spôsobu života ľudí na Zemi.