História

Permakultúru definoval, pomenoval a do života uviedol Bill Mollison spolu s Davidom Holmgrenom v Austrálii pred asi tridsiatimi rokmi. Jej vznik bol reakciou na zhoršujúce sa životné prostredie ľudí.

Mollison si uvedomoval rozdiely medzi fungovaním prirodzených ekosystémov a fungovaním ľudskej spoločnosti. Kým prírodné systémy neustále prežívali a vyvíjali sa, spôsob fungovania ľudského spoločenstva naznačoval, že nebude dlhodobo udržateľný.

Prírodné ekosystémy sa riadia určitými zákonmi a tie je možné aplikovať aj na ľudskú spoločnosť. Mollison navrhol riešenie, ako situáciu v ľudskej spoločnosti pomocou aplikácie prírodných zákonitostí meniť na udržateľnú rovnako, ako je to v prírode.

V rovnakom čase a na mnohých miestach sveta si i ďalší jednotlivci uvedomovali vážnosť situácie, prichádzali k podobným záverom ako Mollison a postupne rozvíjali myšlienky permakultúry.

Permakultúra na Slovensku

Najväčšie zásluhy na rozšírení permakultúry medzi Slovákmi sú pripisované Karolovi Končkovi:

„Prakticky už od detstva snívam svoj sen o krajine univerzálneho priateľstva. Po zložitej osobnej ceste som postupne navrhol “pravidlá hry” pre takúto krajinu a zhmotnil ich do stanov mimovládnej bioregionálnej organizácie – Spoločnosť Dúhové údolie – so sídlom v Revúcej, zaregistrovanej 1. novembra 1991.

Prvýkrát ma oslovila príťažlivá obálka knihy, ktorú mi ponúkli nasekretariáte hnutia VPN ešte niekedy v roku 1991 Permaculture Two. Je na nej ľuďmi navrhnutá, prekrásne harmonická krajina pod dúhou. Skôr, ako som ju prečítal, prišiel ma navštíviť Tim Willcocks z Anglicka, ktorý v správe pre anglických priaznivcov permakultúry uviedol, že “jediný komplexný permakultúrny projekt, ktorý na Slovensku objavil, je projekt Dúhového údolia v Revúcej”. Na základe tejto správy som dostal pozvanie urobiť workshop na 1. európskej konferencii permakultúry vo Winslove v Anglicku v roku 1992.

Tam sme sa ešte celkom nezhodli, lebo môj projekt navrhoval celozemský LETSystém a bioregionálnu formu plánovania podľa vzoru španielskeho Mondragonu. Ale o rok na to ma pozval Tony Andersen, organizátor 5. svetovej konferencie permakultúry v Kodani, urobiť ďalší workshop – a permakultúra sa tam rozhodla absorbovať do svojho komplexu presne tie veci, ktoré som im pred rokom vyčítal – navrhla mondragonský systém plánovania miestnej ekonomiky, celozemský LETSystém a uzavrela “manželstvo” s americkým hnutím bioregionalizmu. Nemali sme o čom polemizovať – jednoducho som sa k nej pridal, keďže už mala ustanovenú celozemskú organizáciu a bezpočet praktických návodov a overených projektov. Na záver tejto konferencie som vyzval všetkých prítomných, aby nám prišli pomôcť.

V roku 1994 ma požiadala mimovládna organizácia Česká neohumanistická společnost o spoluprácu pri zorganizovaní prvého úplného permakultúrneho dizajnérskeho kurzu v ČR na ich čerstvo kúpenej farme v Sedlečku. Prišli anglickí lektori George Sobol, Patsy Garrard a Anne-Marie Mayer, ktorí si výzvu z konferencie v Kodani zobrali k srdcu a začali sme dlhodobý proces spolupráce, ktorý vyvrcholil založením regionálnej Asociácie permakultúry Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.“

Chronológia permakultúry v Čechách a na Slovensku:

1994

 • Kurz permakultúrního designu:
  • Sedlečko (VII.ČR) * Patsy Garrard, George Sobol

1995

 • Kurz permakulturního designu:
  • Zaježová (VII.SR) * Patsy Garrard, George Sobol
  • Kršnův Dvůr (VII./VIII.ČR) * Patsy Garrard, George Sobol

1996

 • Úvodní kurz:
  • Budimír (IV.SR) * Karol Končko, Anna Končková
 • Učitelský kurz:
  • Revúca (VIII.SR) * Patsy Garrard, George Sobol
 • Kurz permakultúrního designu:
  • Košice – KVP (VIII.SR) * Patsy Garrard, George Sobol

1997

 • Učitelský kurz:
  • KVP Košice (II.SR) * Patsy Garrard, George Sobol
  • Řepčice 316 (VI./VII.ČR) * George Sobol, Patsy Garrard
 • Úvodní kurz:
  • 2x Košice – KVP (III. a V.SR) * Karol Končko, Anna Končková
  • Rosa – České Budějovice (IV.ČR) * Karol Končko, Anna Končková
  • Tichý potok (VIII.SR) * Karol Končko, Anna Končková
  • Dřípatka CEV – Prachatice (IX.ČR) * Karol Končko, Anna Končková
 • Kurz permakultuního designu:
  • Spišská Nová Ves (SR) * Patsy Garrard, George Sobol
  • Řepčice (VII.ČR) * Karol Končko, Anne-Marie Meyer
  • Žarnov (VIII./IX.SR) * Karol Končko,
 • Ustanovující shromáždění členů mezinárodního občanského sdružení
 • Permakultúra (CS) – 5.7.1997, Řepčice 316, rodina Hřibová (jejich zásluhou mohlo toto združení oficiálně vzniknout), (ČR)
 • 1. konvergence Permakultúry (CS) – Řepčice 316
 • Kurz plánování reálné skutečnosti – Košice (SR) *

1998

 • Úvodní kurz:
  • 2x Lipka, Brno (I. a III.ČR)* Karol Končko, Anna Končková
  • Žarnov (V.SR) * Karol Končko, Anna Končková
 • Kurz permakultúrního designu:
  • Rozmarýnek – Brno (VIII.ČR) * Karol Končko, Čestmír Holuša
 • Roční kurz permakultúrního designu:
  • Revúca, Základní škola (SR) * Karol Končko,
 • 2. konvergence – Permakultúry (CS) – Brno (ČR)
 • Vznik městského permakultúrního centra na Rozmarýnku
  • design pozemku – skupina designerů sloučila tři designy návrhy vzniklé na kurzu
  • permakultúrního designu a vytvořila jeden, podle kterého byly započaty práce
  • začátek 5P = Příležitostné Příjemné Potkávání/Posezení Přátel Permakultúry na Rozmarýnku – Brno (ČR)
  • tvorba a osazování “svejlů”
  • obhlídka pozemku a představení projektu
  • předvánoční setkání na Lipce – Brno (ČR)

1999

 • Úvodní kurz:
  • 2x Nitra (III. A IV.SR) * Karol Končko, Čestmír Holuša
  • Lipka – Brno (V.ČR) * Karol Končko, Čestmír Holuša
  • Sečovce (VIII.SR) * Karol Končko, Čestmír Holuša
 • Kurz permakultúrního designu:
  • Kolíňany (VIII.SR) * Karol Končko, Čestmír Holuša
  • Vyšší Brod (VII.ČR) * Karol Končko, Tony Andersen, George Sobol, Patsy Garrard
 • 3. konvergence Permakultúry (CS) Rozmarýnek, Brno (ČR)
 • 5. Evropská konvergence a konference permakultúry – Rozmarýnek, Brno (ČR)
 • Vydání knih:
  • Úvod do permakultúry (B. Mollison, R. M. Slay, překlad Karol Končko)
  • Manuál ekologické výstavby (Eugen Nagy)
 • Realizace Rozmarýnkové zahradydíky podpoře nadace VIA
  • workshop kompostovací záchody
  • hliněné stavby – multifunkční kurníkoskleník
 • Setkávání v rámci 5P na Rozmarýnku
  • výsadba stromů a keřů
  • stavba hliněných zídek
  • stavba kompostovacího záchodu
  • stavba kurnikšopy
 • * 1. Brněnská Burza LETS u Vlašínů spojená s exkurzí na rodinném hospodářství (Ořešín, ČR)

2000

 • 4. konvergence Permakultúry (CS), Revúca (SR)
 • Setkávání v rámci 5P  na Rozmarýnku v Brně
  • promítání diapozitivů z Findhornu
  • mechová zahrádka, vrbové treláže,
  • 2. pracovní dílna – hliněné stavby
  • předvánoční setkání
 • 5P se z Rozmarýnku rozšiřuje na další projekty:
  • Suchánkovi (Brno, ČR) – rodinný projekt zahrada
  • Švecovi (Véska u Olomouce, ČR) – rodinný projekt
  • Vyšší brod (ČR) – ZŠ – realizace projektu
 • Realizace bylinkové spirály a jezírka na PDF Masarykovy univerzity v Brně
 • zemřel Karol Končko – zakladatel a propagátor permakultúry v našich zemích

2001

 • Úvodní kurz:
  • Rozmarýnek – Brno (I.ČR) * Čestmír Holuša, Patricia Končková
  • Sečovce (III.SR) * Čestmír Holuša, Patricia Končková
 • Kurz permakultúrního designu:
  • Rozmarýnek, Brno (VIII.ČR) * Čestmír Holuša, Dana Křivánková
 • Učitelský kurz:
  • Sečovce (VII.SR) * Tony Andersen, George Sobol, Patsy Garrard
 • 5. konvergence Permakultúry (CS) – Sečovce (SR)
 • 6. Evropská konvergence a konference permakultúry – Sečovce (SR)
 • 5P:
  • Kotoučkovi (Cejle u Jihlavy, ČR) – výsadba vrbové plantáže
  • Prádelna (Brno, ČR) – rodinný projekt
  • Vyšší Brod (ČR) – ZŠ zahrada
  • Rozmarýnek – předvánoční setkání

2002

 • 6. konvergence Permakultúry (CS) – Cejle u Jihlavy (ČR)
 • Úvodní kurz
  • 2x Bučany u Trnavy (SR) * Peter Mravík, Alena Suchánková
 • 5P:
  • Švecovi (Véska u Olomouce, ČR)- pomoc na zahradě a stavbě
  • Vlašínovi (Brno – Ořešín, ČR) – zateplování domu a exkurze
  • Lipka (Brno, ČR)- hrátky s proutím, přednáška o přírodní zahradě
  • Kotoučkovi (Cejle u Jihlavy, ČR) – tvorba tůněk
  • PERMALOT (Svojanov u Bouzova, ČR) – seznámení s projektem
  • Kotoučkovi (Cejle u Jihlavy, ČR) – příprava konvergence
  • Prádelna (Brno, ČR) – příprava dřeva na zimu a burza LETS na Hradě Veveří
  • Suchánkovi (Brno, ČR) – stavba kompostovacího záchodu
  • Rozmarýnek (Brno, ČR) – předvánoční setkání
 • pracovní střetnutí – DES (Dubnica nad Váhom, SR) – “Jak si najít vhodný pozemek?” * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková

2003

 • Kurz permakultúrního designu v angličtině
  • PERMALOT Bouzov (VII./VIII.ČR) * Patricia Končková, Marcel Suško
 • Roční kurz permakultúrního designu
  • Rozmarýnek Brno (zahájení – X.ČR) * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková
  • DES Dubnica nad Váhom (X.SR) * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková
 • 7. konvergence Permakultúry (CS)– Bučany (SR)
  • Pracovní setkání ve Vyšším Brodě – pokračování realizace projektu na ZŠ ve spolupráci s Rosou z Českých Budějovic – druhé jezírko, zelená střecha

2004

 • Úvodní kurz:
  • Brdárka (VII.SR) * Patricia Končková, Marcel Suško
 • Roční kurz permakultúrního designu:
  • Rozmarýnek Brno (ukončení – VI.ČR) * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková
  • Rozmarýnek Brno (zahájení – IX.ČR) * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková
  • DES Dubnica nad Váhom (VI.SR) * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková
 • Zahájeno vydávání časopisu “Klíčová dírka” – č.1 a č.2
 • 7. Evropská konference a konvergence permakultúry – Rozmarýnek (Brno, ČR)
 • 8. konvergence Permakultúry (CS)-Rozmarýnek (Brno, ČR)
  • začalo strategické plánování Permakultúry (CS) – Brno (ČR)

2005

 • Ukončeno strategické plánování Permakultúry (CS), návrh pětiletého plánu na rozvoj združení
 • Pětidílný roční kurz permakultúrního designu:
  • Bučany (I.- VI.SR) * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková
 • Roční kurz permakultúrního designu:
  • Rozmarýnek Brno (ukončení – VI.ČR) * Čestmír Holuša, Marianna Ružičková
  • Rozmarýnek Brno (zahájení – IX.ČR) * Čestmír Holuša
 • Kurz permakultúrního designu:
  • Sluneční Dvůr (VII./VIII.ČR) * Marcel Suško, Alena Suchánková
 • Úvodní kurz:
  • Bučany u Trnavy (X.SR) * Čestmír Holuša, Dana Křivánková
 • Učitelský workshop:
  • Bučany u Trnavy (X.SR)

Momentálne sa lektorovaniu kurzov permakultúry v SR venujú hlavne
organizácie:

Autor: František KURTIN, Doplnila: Patricia Černáková