Permakultúrne mapovanie Slovenska

Mapovanie Slovenska

Dovoľujeme si vás upozorniť na jedinečnú možnosť spropagovať svoj permakultúrny projekt na EKO-MAPE. Čo k tomu potrebujete? Na prvom mieste je predpoklad, že sa aktívne venujete permakultúre, teda: buď máte pozemok obhospodarovaný podľa zásad permakultúrnej etiky, alebo ste permakultúrny dizajnér alebo lektor, pôsobíte v organizácii šíriacej permakultúru, máte v meste prírodnú záhradu ktorú chcete ukázať, […]


Dovoľujeme si vás upozorniť na jedinečnú možnosť spropagovať svoj permakultúrny projekt na EKO-MAPE. Čo k tomu potrebujete? Na prvom mieste je predpoklad, že sa aktívne venujete permakultúre, teda: buď máte pozemok obhospodarovaný podľa zásad permakultúrnej etiky, alebo ste permakultúrny dizajnér alebo lektor, pôsobíte v organizácii šíriacej permakultúru, máte v meste prírodnú záhradu ktorú chcete ukázať, venujete sa lokálnemu prírodnému staviteľstvu alebo čomukoľvek čo sa permakultúry dotýka.

Ak ste tento predpoklad splnili, stačí vyplniť dotazník na našich stránkach a na adresu ekomapa@permakultúra.sk zaslať niekoľko pekných fotografií projektu, ktorý chcete spropagovať.

Veríme, že touto snahou nie len pomôžeme slovenským permakultúrnym projektom v propagácii, ale zároveň podporíme ich vzájomnú komunikáciu.

Komentáre