Permatak Vlky 29.10.2016

Hlavný objem práce predstavovalo sadenie rôznych druhov ovocných drevín, nakúpených prevažne v škôlke venujúcej sa množeniu starých a krajových odrôd, ale aj iných exotickejších druhov. Okrem samotnej práce mali účastníci možnosť získať rôzne druhy osív v rámci výmeny semienok, ktorá sa stáva postupne štandardom Permatakov.


Posledný Permatak roku 2016 sa konal v záhrade rodinného domu v obci Vlky, nachádzajúcej sa na severnom okraji územia zvanom – Žitný ostrov. Ten je najväčším riečnym ostrovom v Európe a zároveň najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. Dúfajme, že to tak aj zostane, a to i napriek narastajúcej populácii v regióne Bratislavy, a s tým súvisiacim poškodzovaním životného prostredia. Permatak bol nezvyčajný aj tým, že sa ako prvý konal mimo členov organizácie, a to u dobrovoľníčky a účastníčky Permatakov Andrejky. Tá si  hostiteľstvo svojho vlastného Permataku zaslúžila nie len samotnou účasťou na iných Permatakoch, ale aj tým, že jej nerobilo problém počas účasti na cudzom Permataku „makať“ za dvoch, a tým motivovať celú skupinu (ktorá pod zámienkou nadväzovania sociálnych kontaktov začala maskovať lenivosť a prichádzajúcu únavu:).

Andrejkinou predstavou bolo primárne vysadenie jedlého lesa s podsadbou na voľnom pozemku vedľa domu. V prípade časovej rezervy bolo v pláne upraviť viacero drobností na úžitkovej záhrade tak, aby bolo jej budúce využitie čo najefektívnejšie, a to aj v rámci permakultúrnych princípov. Celý plán a návrh výsadby, ako aj praktickú realizáciu, viedol a riadil eko záhradný architekt Roman Šabík. Počasie bolo relatívne príjemné a lepiace sa blato na topánkach, pripomínajúce nedávne dažde, bolo svojím spôsobom dobrým znamením. Hlavný objem práce predstavovalo sadenie rôznych druhov ovocných drevín, nakúpených prevažne v škôlke venujúcej sa množeniu starých a krajových odrôd, ale aj iných exotickejších druhov. Okrem samotnej práce mali účastníci možnosť získať rôzne druhy osív v rámci výmeny semienok, ktorá sa stáva postupne štandardom Permatakov. Taktiež prichystaný obed poskytoval na výber z viacerých jedál a prial najmä nám mäsožravcom – a to aj napriek tomu, že samotná hostiteľka uprednostňuje skôr vitariánsku stravu.  Nakoľko bol počet účastníkov relatívne vysoký a stihlo sa všetko, čo sa malo za jeden deň, nemalo zmysel naťahovať Permatak na viac dní, a tak sme sa večer postupne všetci rozlúčili a s pocitom dobre odvedenej práce sme sa presunuli domov, prípadne kam nás koho večer zavial.

Všetkým účastníkom dodatočne ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie, možno už pri najbližšom Permataku tohto roku v Novej Bošáci.

Foto:

?????????????

2 3 4 5 5a 5ab 5abc 5abcd 6 7 8 13 14

 

Komentáre

Vyučený v odbore “Operátor Ekotechnologických Zariadení” na chemickom učilišti. Nadšenec permakultúry, trvalo udržateľného hospodárstva a ekologického poľnohospodárstva. Zaoberám sa najmä Akvapóniou – technológiou, ktorá kombinuje chov rýb a pestovanie rastlín, ako aj možnosťou jej uplatnenia a prevádzkovania v našich klimatických podmienkach...

Publikované , aktualizované .
Prečítajte si ďalšie články z kategórie: Projekty, Reportáže z Permataku