Podcast Ľudia v permakultúre – Katka Horáčková

S Katkou Horáčkovou sme sa rozprávali o kompostovaní a spracovaní ľudských výlučkov v rôznych formách.

Play

Komentáre