Podcast Ľudia v permakultúre – Lucia Pašková

Permakultúra a podnikanie s Luciou Paškovou. Lucia je manažérka roka, dlhodobá aktivistka a podporovateľka permakultúry.

Play

Komentáre