Členstvo

Ako člen Permakultúra SK sa stanete súčasťou siete inšpiratívnych, motivovaných ľudí usilujúcich sa robiť pozitívne zmeny v ich životoch, komunitách a krajine, ktoré sú súčasne benefitom pre nás všetkých.

Stať sa členom znamená, že nám pomáhate pomáhať ostatným.

Členské v Permakultúra SK platné na kalendárny rok je 25€

Členstvo je určené pre všetkých. ktorí sa zaujímajú o akúkoľvek formu trvalej udržateľnosti, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať, zdielať skúsenosti  a stretávať sa s podobne zmýšľajúcími ľuďmi.

Členstvo je určené i pre všetkých čo sa zaujímajú o permakultúru, avšak nemajú aktuálne kapacitu aktívne pôsobiť v organizácií a chcú finančne podporiť tých, ktorí tento priestor majú.

Výhody členstva

Naviac zľavy v spriatelených obchodoch a organizáciách, ktorých zoznam nájdete na našej webovej stránke.

Po absolvovaní PDC (Úplný kurz permakultúrneho dizajnu) a pri aktívnej účasti v organizácii Permakultúra SK možnosť zúčastnovať sa hlasovaní o ďalšom chode organizácie a voľby Rady.

Členský príspevok

Členský príspevok je 25 EUR za osobu.

Členský príspevok môžete zaplatiť bankovým prevodom na naše číslo účtu 2000892394 / 8330 (IBAN: SK6183300000002000892394). Uveďte text “clenske” a vaše priezvisko do poznámky bankovej transakcie, aby sme vedeli identifikovať vašu platbu.

Registrácia člena

Členom sa môžete stať osobne na konvergencii, alebo môžete požiadať o členstvo vyplnením a odoslaním nasledujúceho formulára.