Vízia Permakultúry

V týchto dňoch pripravuje Rada organizácie Permakultúra (CS) v SR strategický plán rozvoja organizácie. Aj keď toto pomenovanie znie honosne, ide v prvom rade o to, aby sme sa ako organizácia vo svojej práci sústredili na to čo najviac potrebujú ľudia, ktorí využívajú služby našej organizácie. S cieľom získať čo najobjektívnejší obraz o potrebách členov […]


V týchto dňoch pripravuje Rada organizácie Permakultúra (CS) v SR strategický plán rozvoja organizácie. Aj keď toto pomenovanie znie honosne, ide v prvom rade o to, aby sme sa ako organizácia vo svojej práci sústredili na to čo najviac potrebujú ľudia, ktorí využívajú služby našej organizácie.

S cieľom získať čo najobjektívnejší obraz o potrebách členov ale aj nečlenov organizácie Permakultúra (CS) v SR, ktorí sa zúčastňujú našich aktivít, akcií a využívajú naše služby, sme pripravili krátky dotazník. Podľa výsledkov tohto dotazníka budeme ďalej detailnejšie spracovávať jednotlivé úlohy organizácie tak, aby sa čo najviac priblížila v dlhodobom aj krátkodobom horizonte terajším potrebám užívateľov a aktívnych členov.

Prosíme teda o pomoc pri získaní tak prepotrebnej inšpirácie pre našu prácu a to vyplnením dotazníka na uvedenej adrese:

http://dotaznicek.sk/dotaznikplus/?ID=0000004334

Ďakujeme veľmi pekne za ochotu a Váš čas, ktorý nám týmto venujete.

Komentáre

Diplomovaná permakultúrna dizajnérka

  • absolventka odboru Záhradná a krajinná architektúra, SPU Nitra v roku 2002
  • absolventka kurzu permakultúrneho dizajnu v roku 1994
  • diplomovaná permakltúrna dizajnérka od roku 2002
  • od roku 1996 spolulektorka kurzov permakultrury v SR i ČR
  • od roku  2002 lektorka kurzov permakultúrneho dizajnu, záhradníctva a architektúry
Ako dcéra priekopníka permakultúry v Československu, Karola Končka, som sa s permakultúrou stretávala od destva...
Publikované , aktualizované .
Prečítajte si ďalšie články z kategórie: Projekty