Voda pre školy

Máme tú česť spolupracovať s OZ Campanula a ZŠ Hrušov na projekte Modrá škola, ktorý je zameraný na zvýšenie povedomia o dôležitosti vsakovania a rozumného využívania dažďovej vody, budovanie dažďovej i úžitkovej záhrady v školskom areáli a aktívne zapájanie rodičov i žiakov do procesu tvorby.


Projekt Modrá škola ZŠ Hrušov sa zameriava na prispôsobenie sa zmene klímy pomocou využívania dažďvej vody. V rámci prjektu prebieha na škole environmentálna výchova, ktorú zabezpečuje Zuzana Kripolská z OZ Campanula. Hmatateľnou časťou projektu je vytvorenie dažďovej záhrady s jazierkom v areáli školy, rekultivácia väčšej plochy záhrady, stavba štruktúr ako vŕbové teepee, vyvýšené záhony na pestovateľské práce. O celkový dizajn areálu a jeho realizáciu sa stará Patricia Černáková zo združenia Permakultúra SK. Čo sa zatiaľ podarilo si môžete pozrieť v galérii nižšie a všetky fotky a čoskoro i s manuálom na tvorbu dažďových záhrad nájdete na stránke projektu.

Komentáre