Kurz Úvod do permakultúry

Kurz je vstupom do sveta permakultúry, ktorým vás prevedú lektori, ktorí sú už roky na ceste permakultúry a majú za sebou výsledky v rôznych oblastiach od pestovania, cez staviteľstvo, použitie permakultúry vo firmách či v zdelávaní. Na tomto kurze sa zoznámite s ďalšími ľuďmi, ktorí sú odhodlaní zmeniť vo svojom živote niečo, čo povedie k pozitívnemu rozvoju seba, svojho okolia i ekosystému. Na to, čo je to “niečo”, prídeme spoločne počas intenzívneho víkendu na tomto kurze.

Je vhodný pre úplných začiatočníkov, aj ľudí, ktorí sú už “na ceste” a radi by si upratali svoje získané vedomosti, spoznali ďalších zapálených ľudí a zdieľali svoje vízie.

Kurz vám základné poznatky z oblasti permakultúry a permakultúrneho dizajnu, krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a harmonickej spolupráce človeka a krajiny a nasmeruje vás na ďalšej ceste za hranice trvalej udržateľnosti.

Kurz zahŕňa tieto oblasti

Permakultúra

Dozviete sa na akých etických pilieroch stojí permakultúra, aké sú zaákladné princípy na prácu so živými systémami a ako ich použiť.

Prírodné vzory

Aký význam má pozorovanie a napodobňovanie prírodných vzorov? Čo všetko sa od nich môžeme naučiť a ako nám môžu pomôcť v našich projektoch?

Práca s krajinou

Hoci aj na malej záhradke či na balkóne, musíme vedieť čítať základné informácie o svojom okolí, kontexte v ktorom žijeme a podľa toho vykonávať zásahy.

Práca s ľuďmi

Permakultúra vytvára systémy, v ktorých prosperuje život, samozrejme aj ľudský. Ako si zadefinovať svoje ciele, ako pracovať sám so sebou i s komunitou, ako nevyhorieť?

Najčastejšie štruktúry v PK dizajne

Vyvýšené záhony, lesná záhrada a jedlý les, živé ploty, bylinková špirála, nemecká kopa, malé intenzívne systémy – ako a hlavne kedy ich použiť?

Voda v záhrade a krajine

Ako vodu zachytiť, uchovať a efektívne využiť? Aké sú možnosti čistenia a predchádzania vzniku odpadových vôd?

Pôda, rastliny, zvieratá

Aké sú základné pestovateľské postupy, ako budovať pôdu, ako ekologicky chrániť plodiny proti škodcom, ako zapojiť zvieratá do systému?

Permakultúra v bežnom živote

Ako sa môžem v dennom živote priblížiť k udržateľnosti?

Praktická lekcia

Ukážka bezorebného pestovania, zrýchlená ukážka návrhu alebo ukážka práce s komunitou, vždy podľa konkrétneho zamerania kurzu a dispozícií priestoru, v ktorom sa kurz koná.

 

Trvanie kurzu je zvyčajne 18 hodín.

Cieľom kurzu nie je tieto témy rozobrať do technologických detailov, ale oboznámiť účastníka s celou šírkou permakultúry ako takej, aby bol schopný efektívne pokračovať ďalej v samoštúdiu podľa svojich potrieb a nestratil sa v informáciách niekedy aj mylne publikovaných pod rúškou permakultúry.

Pozrite si ponuku úvodných kurzov v roku 2023.

Lektori úvodných kurzov

Na týchto kurzoch sú spravidla 2 vzájomne sa dopĺňajúci lektori. Aktuálne môžete na našich úvodných kurzoch stretnúť niektorých z týchto lektorov v rôznych kombináciách:

Janka Konáriková Janka Konáriková

Permakultúrna dizajnérka, environmentalistka (čo mi sily stačia). Žijem v zóne 1 a 5 🙂 a hľadám prienik medzi podnikaním v komerčnej oblasti a permakultúrou.

Čestmír Holuša

Čestmír Holuša, diplomovaný permakulturní designér (DPD), zakládající člen mezinárodní asociace Permakultura (CS). Lektor s letitými zkušenostmi v oboru. Specializuje se na návrhy a realizace přírodních zahrad a permakulturních pozemků, zelených střech a jezírek. S velkou oblibou se věnuje ovocnářství.

 Barbora Chomová

Permakultúrna dizajnérka, vyštudovala som Environmentalistiku na PriF UK v Bratislave a permakultúra je môj životný štýl. Pri dizajnovaní pozemkov či už malých alebo veľkých ma obohacuje, že robím ľudí šťastnejšími. Som aj súčasťou tímu debničkového predaja vďaka čomu podporujem lokálnych farmárov.

Jozef Fekiač

Som permakultúrny dizajnér, konzultant a realizátor. Permakultúre sa venujem vo všetkých oblastiach života, ktoré mi v okolí chýbajú – založili sme bezobalový obchod, podieľam sa na budovaní lesného klubu. orezávam staré stromy. Vo svojej práci radím ľuďom ako uchopiť ich pozemok, radím im s vodnými systémami, pomáham im realizovať základné prvky i kompletné celky a najradšej sa venujem jazierkam.

 Zuzana Gajdošová

Som vášnivá turistka a knihomoľka. Už takmer 20 rokov pôsobím vo sfére biznisu medzinárodných spoločností. Z toho 10 rokov vo sfére manažmentu rozvoja ľudí a organizácii. Po vstupe do sveta permakultúru som našla svoje miesto v ľudskej permakultúre a našich vnútorných záhradách. Okrem toho budujem a rozvíjam zázemie Permakultúry SK na Skýcove.

Václav Petráš

Som človek ktorý permakultúrou žije. V práci realizujem a navrhujem úžitkové záhrady, svoj dom v Skalických vinohradoch premieňam na Miestne jadro a popritom ako predseda spolu s priateľmi tvorím tým organizácie Permakultúra SK. Verím a celým svojím životom sa snažím vytvárať podmienky okolo seba pre rast tak krásnej myšlienky ako je Permakultúra.

 

Pozrite si ponuku úvodných kurzov v roku 2023.