Stretávanie sa na lokálnej úrovni

Budovanie lokálnej skupiny, stretávanie sa na lokálnej úrovni sa ukázalo ako veľmi potrebná a efektívna činnosť, ktorá rieši šesť zo siedmych problémov.

Dvadsaťročné skúsenosti inde vo svete sa dajú zhrnúť do nasledovných bodov:

Lokálna skupina je nezisková organizácia (súčasť Permakultúra SK ako regionálna skupina)

 • je to “učiaca sa komunita”, prebieha výmena znalostí a skúseností
 • vznikajú priateľstvá, veľmi cenná predpríprava tvorby komunitných projektov (len s každým dvadsiatym vieme vytvoriť rozšírenú rodinu)
 • názov podľa lokálnej vládnej štruktúry, “Permakultúra XXX”

Ako nato?

 • Skupina sa stretáva 1x mesačne v rovnakom čase, na rovnakom mieste.
 • Stretnutia sú prístupné verejnosti.
 • Na stretnutiach sú stoly pre prebytky členov, semienka vyzbierané skupinou.
 • Existuje tu knižnica kníh súvisiacich s permakultúrou.
 • Je vždy pozvaný rečník, má hodinovú prezentáciu.
 • Členovia oznámia, aké aktivity a kurzy by chceli.
 • Na konci je spoločná večera.
 • Raz za mesiac sa koná Permatak (inde známy ako Permablitz, PET-permaculture energy transform). Členovia prídu na pozemok a pomáhajú s projektom, kto sa 2-3 x zúčastní, má právo, aby členovia prišli pomôcť jemu.
 • Skupina vydáva elektronický časopis s informáciami o permakultúre
 • Raz ročne je distribuovaný aktuálny zoznam členov s ich schopnosťami.
 • Skupina prezentuje permakultúru aj na verejných podujatiach, podporuje komunitné a školské záhrady.
 • Skupina je schopná účinne zakročiť a vypomôcť iného člena v núdzi, ako je povodeň, požiar.. – materiálom, náradím, odbornosťou a prácou.
 • Skupiny sú zdrojom odolnosti komunity vďaka svojej podpornej sieti, kolektívnym znalostiam a schopnostiam. Sú základom bioregionálnej asociácie.