Permatak – Nová Bošáca

Práce v sade budú pod vedením lektora. Spoločne zažijeme všetky práce v ovocnom sade ktoré sa vykonávajú v mesiacoch január – až apríl počas 2 dní, konkrétne napríklad:
– štepenie
– rez
– zapestovanie koruniek
– starostlivosť o mladú výsadbu
– vytvárania úkrytov pre organizmy


Začiatok 24 marec 2017 Koniec 26 marec 2017

Prvý Permatak tohto roku bude trochu netradičný a odštartujeme ho u Ľuda Vašša v Novej Bošáci. Ľudo Vašš je ekológ, gazda a najmä ovocinár pôsobiaci na Bielokarpatských kopaniciach, v Bošáckej doline. Snaží sa o zachovanie starých a krajových odrôd ovocných drevín a návrat tradičného hospodárenia. Pravidelne lektoruje kurzy a prednáša k danej téme. Viac o kurzoch na: https://ozpangaea.wordpress.com/aktualne/

Účastníci sa môžu tešiť na prácu s ovocnými drevinami v sade a v sobotu večer aj na vítanie jari Ohňom v sade.

Lokalita:
ekologický pastvinný ovocný sad v srdci CHKO Biele Karpaty. Územie patrí do siete európskych významných chránených území ” Holubyho kopanice”
Sad Španie je miesto kde sa snúbia ochranárske a poľnohospodárske aktivity dvoch občianskych združení BROZ a Pangaea.
Z ovocinárskeho pohľadu je sad genofondovou zbierkou veľkého množstva starých a krajových odrôd ovocných drevín.
Hospodárenie je 100% organické v súlade s prírodou bez vstupov cudzorodých látok s prioritou na podporu rozmanitosti organizmov v sade.
Práce v sade budú pod vedením lektora. Spoločne zažijeme všetky práce v ovocnom sade ktoré sa vykonávajú v mesiacoch január – až apríl počas 2 dní, konkrétne napríklad:
– štepenie
– rez
– zapestovanie koruniek
– starostlivosť o mladú výsadbu
– vytvárania úkrytov pre organizmy
Prespatie bude možné u Ľuda v centre na zemi na karimatkách a v spacákoch, prípadne ak niekto vyžaduje väčší komfort, je možnosť ubytovania v blízkom KD za 7,-/noc.
Prihlasovanie na Permatak mailom na: lukas.steskal@gmail.com
Komentáre