Úvod do permakultúry

Tento kurz je určený zakladateľom, členom a budúcim členom komunitných záhrad, rovnako ale záujemcom o permakultúrny dizajn ako taký. Absolventom kurz predstaví základy permakultúrneho premýšľania, koncepty, princípy a základné metódy permakultúrneho dizajnu, predstaví niektoré možné problémy a riešenia pri zakladaní komunitnej záhrady ako aj pri jej prevádzkovaní.


Smart city HUB - Bratislava, Obchodná, Bratislava, Slovensko Začiatok 20 apríl 2018 Koniec 22 apríl 2018
  • Organizátor: Permakultúra SK, Škola permakultúry, Inštitút Gaia
  • Kontakt: info@institutgaia.sk
Kurz prevedie účastníka od etických základov permakultúry, cez ekologické princípy využívané v permakultúrnom dizajne, komunitné nástroje až po základné techniky zakladania záhrady. Absolvent tohto kurzu sa zorientuje v problematika zakladania komunitnej záhrady, bude mať predstavu o tom, čo obnáša permakultúrny dizajn, bude poznať relevantnú literatúru a odporúčania na ďalšie štúdium pre riešenie konkrétnych problémov komunitnej záhrady. Ako pokračovanie tohto kurzu je vhodné absolvovať Úplný kurz permakultúrneho dizajnu na Škole permakultúry, alebo rôzne odborné záhradnícke či komunitné kurzy a workshopy.
 
Cena: 60 EUR
Cena pre študentov: 30 EUR

Program kurzu:

Piatok 20.4.
18.00 – 18.45 Úvod do kurzu
19.00 – 19.45 Čo je permakultúra
20.00 – 20.45 Permakultúrna etika a jej význam

Sobota 21.4.
9.00 – 9.45 Zoznámenie a úvodná hra
10.00 – 10.45 Sieť života
11.00 – 11.45 Vzory
12.00 – 14.00 Obed
14.00 – 14.45 Princípy
15.00 – 15.45 Jedlý les
16.00 – 16.45 Pôda, voda, terén
17.00 – 17.45 Komunitné plánovanie a tvorba zadania
17.45 – 19.00 Večera
19.00 – 21.00 Komunitné záhrady – hostia, diskusia

Nedeľa 22.4.
9.00 – 9.45 Zahriatie a úvodná hra
10.00 – 10.45 Úvod do dizajnu
11.00 – 11.45 Čítanie krajiny
12.00 – 13.00 Obed
13.00 – 13.45 Dizajn pre ľudí
14.00 – 14.45 Permakultúra v meste
15.00 – 15.45 Zhodnotenie a zopakovanie
16.00 – 16.45 Otázky a odpovede

Strava: švédske stoly z jedla prineseného účastníkmi – z jedla s príbehom. Prineste aj vy niečo z minuloročnej úrody, jedlo od lokálneho farmára, vlastný chlebík, šalát z divokých bylín, alebo čokoľvek, čo má pre vás súvis s permakultúrou.
 
Ubytovanie v mieste konania je v réžii účastníkov.

 

Komentáre