Úvod do permakultúry Brdárka

Tento kurz je určený pre všetkých Vás, ktorí chcete získať základné vedomosti o permakultúre a jej uplatňovaní v praxi. Tentokrát na Brdárke.


Začiatok 8 október 2021 Koniec 10 október 2021
Tento kurz je určený pre všetkých Vás, ktorí chcete získať základné vedomosti o permakultúre a jej uplatňovaní v praxi.
Dátum: 8.10.2021 – 10.10.2021
Miesto: Brdárka
Lektorky:

Paulína Urdová

Paulína Urdová

Som bohatá na mnohé vedomosti a zručnosti získané pri pestovaní zeleniny, drobného ovocia, pri budovaní rôznych záhradných prvkov. Keď sa ma na to ľudia pýtali, objavila som v sebe učiteľský talent. Spolupracujem s občianskymi združeniami, so školami, aj s jednotlivcami, ktorí hľadajú cestu „bez chémie“. Mám veľa skúseností s lektorskou prácou, so všetkými vekovými kategóriami, vediem úspešnú neziskovú organizáciu Eviana a spolu sme súčasťou Školy permakultúry.

Janka Konáriková

Janka Konáriková

Permakultúrna dizajnérka, environmentalistka (čo mi sily stačia). Žijem v zóne 1 a 5 🙂 a hľadám prienik medzi podnikaním v komerčnej oblasti a permakultúrou.

Sveťa Kuzderová

Permakultúra si ma našla na jeseň 2018. Hneď nasledujúcu jar som absolvovala kurz permakultúrneho dizajnu. Odvtedy intenzívne nasávam poznatky a skúsenosti so zámerom šíriť permakultúrny život do celého sveta. Spolupracujem na návrhoch dizajnov pre klientov, spolupodieľam sa na príprave a lektorovaní kurzov a prakticky pracujem na permakultúrnych vzťahoch vo vlastnej záhrade, rodine, firme a okolí.
Počas kurzu si preberieme základné poznatky z oblasti permakultúry a permakultúrneho dizajnu, krajinného plánovania a pestovateľských postupov v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a harmonickej spolupráce človeka a krajiny. Súčasťou každého kurzu bude aj praktická lekcia. Na kurze ste vítaní začiatočníci, a rovnako aj tí, ktorí už máte všeličo naštudované, resp. máte praktické skúsenosti.
Cena kurzu je 195 eur, vrátane ubytovania a domácej stravy.
Neváhajte a rezervujte si miesto na kurze vyplnením prihlasovacieho formuláru TU: https://forms.gle/NfASX9qiChLbSuyo9
Bližšie informácie o obsahovej náplni kurzu nájdete na našej stránke https://permakultura.sk/vzdela…/kurz-uvod-do-permakultury/
Ak potrebujete viac informácií, napíšte nám na: info@permakultura.sk alebo môžete kontaktovať priamo organizátorov: Marcel Antal – marsel@alter-nativa.sk, 0903 318 499
Tešíme sa na Vás!
Komentáre