Budovanie siete ukážkových plôch s vyučovaním

Permakultúrni dizajnéri a lektori budujú sieť ukážkových plôch, kde sa vyučujú aj kurzy. Budovanie takejto siete sa ukázalo ako veľmi potrebná a efektívna činnosť, ktorá rieši šesť zo siedmych problémov.

Aké typy? ..pre mesto ..pre dedinu ..pre farmu

Ako husto? ..aby svojou špecializáciou zodpovedali miestnym klimatickým podmienkam a zároveň boli v efektívnom dosahu aj alternatívnej dopravy

PRI Australia podporuje projekt prostredníctvom svojho programu PRI Master plan, ak ukážková plocha spĺňa nasledujúce podmienky:

Ukážková plocha typu “Permaculture Master plan site”

 • Demonštruje, učí a trénuje ľudí.
 • Do troch rokov by mala byť finančne nezávislá
  • ..minimalizovaním výdavkov vďaka samozásobovaniu pre vlastnú potrebu
  • ..spoplatneným vyučovaním priamo v lokalite
 • Organizácia legálne registrovaná ako “non profit” so zabezpečeným vzťahom k pozemku, ktorý môže byť využívaný ako permakultúrne demonštračné miesto.
 • Má troch zamestnancov:
  • ..akreditovaný učiteľ PRI,
  • ..správca
  • ..farmár
 • dve hlavné časti, demonštračnú a vzdelávaciu.

 

Ukážková časť (“Permaculture demonstration site”) musí demonštrovať permakultúrne systémy, ako:

 • produkcia potravín
 • manažment vody
 • systém zvierat
 • tvorba pôdy
 • jedlý les
 • obnoviteľné zdroje energie a štruktúry (budovy, cesty)

 

Vzdelávacia časť (“Permaculture education centre”) musí mať:

 • akreditovaného učiteľa kurzu úplného permakultúrneho dizajnu (PDC) u PRI
 • knižnicu pre učiteľov, zamestnancov a žiakov

 

Zdroje a ďalšie informácie
About permaculture and the PRI