Návrhy praktických krokov

V článku Permakultúra je ešte stále záležitosť pionierov? sme identifikovali 7 hlavných problémov, naše špecifiká a podnety v oblasti permakultúry na Slovensku. Navrhli sme možné riešenia.  Tieto riešenia sú naše odporúčania praktických krokov  (zoradené podľa počtu problémov, ktoré riešia)

 1. reálne stretávania sa na lokálnej úrovni (rieši 6 problémov: 1,3,4,5,6,7)
 2. permakultúrni dizajnéri a lektori budujú sieť ukážkových plôch kde sa aj vyučujú kurzy (rieši 6 problémov: 2,3,4,5,6,7)
 3. reálne stretávania sa členov organizácie (rieši 4 problémy: 2,3,4,6)
 4. ďalšie vzdelávanie sa v otázke komunikácie, riadenia a tímovej práce (rieši 4 problémy: 1,3,4,5)
 5. organizácia obieha doma i v zahraničí najstaršie permakultúrne pozemky, robí reportáže, sprístupňuje reportáže a články iných, propaguje filmy, hľadá zdroje nápadov v analogických klímach (rieši 4 problémy: 2,5,6,7)
 6. lektori a ambiciózni absolventi chodia na internship programy, kurzy cielene na starších permakultúrnych pozemkoch – (rieši 3 problémy: 2,4,6)

Problémy:

 1. troskotanie projektov na chybnej komunikácie, ego…
 2. naše permakultúrne obhospodarované pozemky majú len málo rokov, samotní majitelia nevedia presne, čo by mali ešte do svojich životov zahrnúť
 3. ľudia málo spolupracujú
 4. po čase synergia utícha a mnohí sa už k tomuto stavu nedopracujú, lebo sa prestanú snažiť stretávať sa s ľuďmi, ktorí ich do toho stavu dostali
 5. len málo ľudí z nižších sociálnych vrstiev sa zaujíma o permakultúru
 6. absencia synergie, spolupráce a porozumenia bolí – a rýchlo vyčerpá aj pionierov
 7. my sme sa natoľko vzdialili od princípov prírodných systémov, že je veľmi obtiažne sa k nim v praxi vrátiť… drvivá väčšina ľudí okolo nás o týchto veciach ani len netuší…

Naše špecifiká

 • o permakultúru sa u nás zaujímajú ľudia túžiaci po slobode, zdravom životnom štýle, naplnení v práci a rodinnom živote
 • u nás je to forma hry a trávenia voľného času, v mnohých krajinách sveta je to ale forma prežitia

Podnety

 • posúvať permakultúrne myšlienky do celej spoločnosti cez spoločné projekty v organizácii, nielen cez svoj vlastný súkromný projekt pre svoju rodinu.
 • najdôležitejším momentom je reálne stretávanie sa