Posledná možnosť prihásenia na dizajnérsky kurz!

Pozor! Z technických príčin sa presunul začiatok kurzu na 8.4.2016! Ide o Úplný kurz permakultúrneho dizajnu, ktorý sa bude konať tradične na Brdárke. Nepremeškajte poslednú možnosť prihlásiť sa naň! Skúsení lektori na čele s Patriciou Černákovou vás zoznámia s princípmi permakultúrneho dizajnu a dovedú vás k vášmu vlastnému dizajnu.


Kurz sa riadi programom vychádzajúcim z medzinárodne dohodnutého rozvrhu celosvetovej Asociácie Permakultúry, prispôsobeného podmienkam domáceho prostredia. Celosvetovo je známy pod skratkou PDC (Permaculture design course / certificate). Vychádza z diela Billa Mollisona “Permaculture: Designers’ manual”, ktorý má 14 kapitol rozdelených podľa kľúčových tém permakultúry. Trvanie kurzu je minimálne 72 hodín.  Po absolvovaní kurzu by mal byť účastník schopný dizajnovať svoj pozemok a doviesť ho tak k hojnosti. Tiež sa môže rozhodnúť vydať náročnejšou, ale o to zaujímavejšou cestou a stať sa učiteľom permakultúrneho dizajnu, byť aktívny ako konzultant alebo/a dizajnovať pozemky iným ľuďom a krajinu vo svojej oblasti.

Všetky podrobnosti týkajúce sa kurzu sa dočítate na našek stránke: Úplný kurz permakultúrneho dizajnu.

Komentáre