Alexander Kürthy

Pochádzam zo Žitného ostrova, vyrastal som v Bratislave a študoval som v Košiciach. Som veterinár no zaoberám sa výskumom divožijúcich zvierat v ich prirodzenom prostredí. Počas práce pre Chránenú krajinnú oblasť Záhorie som si doplnil vzdelanie o počítače - Linux, GIS, relačné databázy a tvorba www stránok. Programujem napríklad databázu http://aves.vtaky.sk . Špecializoval som sa na výskum lesných druhov vtákov, ďatlov a sov, pričom využívam zvukové prejavy zvierat. Som propagátorom akustického monitoringu (http://www.e-svet.biz/wiki/index.php?title=Akustick%C3%BD_monitoring). Od roku 2010 som začal študovať Permakultúru. Dlho som hľadaľ takýto nástroj na súbežnú ochranu človeka i prírody pochopiteľný pre každého. V roku 2013 som získal certifikát permakultúrneho dizajnéra (http://permacultureglobal.com/users/8146-alexander-kurthy). Aktívne sa zúčastňujem činnosti organizácie Permakultúra CS na Slovensku. V súčastnosti stále pracujem aj pre Štátnu ochranu prírody v oblasti databáz (KIMS,ISTB,BIOREGIO), poskytujem služby vo výskume divej prírody (akustický monitoring, volanie divočiny na permakultúrnom pozemku) a vytváram aj permakultúrne vzdelávacie produkty (osobná korešpondenčná asistencia, www.e-svet.biz).

Kontakt

E-mail
kurthy@e-svet.biz
Web
http://www.e-svet.biz

Moje články

Medzinárodný deň Permakultúry, 3.máj 2015

Tento rok je medzinárodný deň Permakultúry venovaný pôde. “Zdravá pôda znamená zdraví ľudia, zdravé zvieratá i rastliny. Pôda nám poskytuje jedlo, čistú vodu, čistý vzduch, lieky, vlákna a palivo. Je tiež regulátorom klímy. Všetky tieto služby závisia od dynamickej sieti miliárd organizmov, ktoré rozkladajú organickú hmotu a obnovujú pôdu, udržujú ju úrodnú a odolnú.

Permakultúra je ešte stále záležitosť pionierov?

Permakultúra je stále záležitosť pionierov“ – takto sa volá článok, ktorého autor je Ondro Végh vznikol na základe rozhovoru s Karolom Končkom, zakladateľom Asociácie permakultúry a permakultúrneho hnutia na Slovensku. (pôvodný článok)
Vybral som si z pôvodného článku dve otázky aj s odpoveďou, pretože by som ich rád položil Patricii Černákovej, jeho dcére a pokračovateľke, aby nám skúsila odpovedať, ako to vyzerá dnes. Vyznačil som časti textu, kde vidím že sú cenné zdroje námetov a na ktoré som poprosil Patriciu aby nám vyjadrila svoj pohľad.

Tento týždeň štartujú hneď dva online kurzy PDC a o mesiac náš slovenský na Brdárke!

Kurzy na získanie certifikátu permakultúrneho dizajnéra majú medzinárodne dohodnutý štandard a vychádzajú z diela Billa Mollisona “Permaculture design manual”, ktorý má 14 kapitol. Kurz má štandardne 72 hodín. Po absolvovaní kurzu by mal byť účastník schopný dizajnovať svoj pozemok a doviesť ho tak k hojnosti. Tiež sa môže rozhodnúť a stať sa učiteľom permakultúrneho dizajnu, […]

Všetko najlepšie v Novom roku 2015!

Novoročné priania i predsavzatia sa väčšinou týkajú nášho zdravia. Vôbec nie je ľahké ich aj dodržať. Koľko z nich sa však splní skoro automaticky súbežne s budovaním nášho trvalo-udržateľného systému uplatňovaním etických a dizajnérskych princípov permakultúry?