Aktuality zo sveta

Dá sa farmárčiť vo veľkom za pomoci permakultúry?

Päť krajín sa spojilo, aby zorganizovalo jednu z najväčších permakultúrnych konferencií v Európe s témou Permakultúra pre farmy. Národné permakultúrne organizácie zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny a Poľska pripravili výnimočné podujatie, ktoré sa nebude odohrávať len v konferenčných miestnostiach, ale priamo na permakultúrnych farmách. Účastníci budú počas poznávacej cesty vidieť permakultúru priamo v praxi na šiestich farmách v troch krajinách V4. Konferencia bude trvať týždeň od 6. do 14. júla 2017.

Medzinárodný deň Permakultúry, 3.máj 2015

Tento rok je medzinárodný deň Permakultúry venovaný pôde. “Zdravá pôda znamená zdraví ľudia, zdravé zvieratá i rastliny. Pôda nám poskytuje jedlo, čistú vodu, čistý vzduch, lieky, vlákna a palivo. Je tiež regulátorom klímy. Všetky tieto služby závisia od dynamickej sieti miliárd organizmov, ktoré rozkladajú organickú hmotu a obnovujú pôdu, udržujú ju úrodnú a odolnú.

Dojmy z Evropské permakultúrní konvergence

Letošní Evropská permakultúrní konvergence (EUPC) probíhala 1. – 5. srpna 2012 ve vesnici Escherode poblíž německého města Kassel. Velký „slet“ více než dvou stovek účastníků byl důkladně zorganizovaný a dával představu o nejnovějších trendech, aneb o tom, co v permakultúrním světě právě letí.