Ing. Patricia Pavlovská, DPD

Ing. Patricia Pavlovská, DPD

Diplomovaná permakultúrna dizajnérka

  • absolventka odboru Záhradná a krajinná architektúra, SPU Nitra v roku 2002
  • absolventka kurzu permakultúrneho dizajnu v roku 1994
  • diplomovaná permakltúrna dizajnérka od roku 2002
  • od roku 1996 spolulektorka kurzov permakultrury v SR i ČR
  • od roku  2002 lektorka kurzov permakultúrneho dizajnu, záhradníctva a architektúry
Ako dcéra priekopníka permakultúry v Československu, Karola Končka, som sa s permakultúrou stretávala od destva. V roku 1994 som absolvovala svoj prvý  kurz permakultúrneho dizajnu v Českej Republike. Odvtedy sa venujem lektorovaniu permakultúrnych kurzov, prednášam a uverejňujem články o permakultúre.Od ukončenia odboru Záhradná a krajinná architektúra na SPU v Nitre v roku 2002, ktorá najviac vystihovala moje smerovanie dizajnovať krajinu pomocou permakultúry, a získaní diplomu permakultúrneho dizajnéra, som si otvorila samostatnú prax v navrhovaní a uskutočňovaní architektonicko-sadovníckych diel v krajine. Venujem sa navrhovaniu záhrad a verejných priestorov ako aj lektorovaniu kurzov so zameraním na permakultúru a eko-záhradníctvo a eko-staviteľstvo.

Kontakt

E-mail
patcernak76@gmail.com
Web
http://www.zdravezahrady.sk/

Moje články

Permatak Hrušov 1.4. – 3.4.2016

Permatak na Hrušove (okres Veľký Krtíš) bol prvý z radu permatakov v roku 2016, ktoré sú organizované pod záštitou organizácie Permakultúra SK. Témou bolo vytvorenie zeleninovej záhrady, ktorá má v budúcnosti zabezpečovať časť príjmov rodinnej farmy. Plánom bolo vyčistiť pozemok od nežiadúceho bioodpadu a pretvoriť ho na tzv. nemecké kopy, teda biopareniská. Na priateľskej pomocnej brigáde sa zúčastnilo 25 ľudí z celého Slovenska.

Medzi nebom a zemou

Systémy navrhnuté podľa permakultúrnych princípov sa snažia napodobňovať prírodné systémy. Vychádzajú zo základných pravidiel fungovania ekosystémov. Aké sú to? Aký je ich zámer? Poďme si ich rozmeniť na drobné a spoločne sa prelúskať až k téme pôdy.

Predaj PK projektu Hajnalov mlyn

Predám nehnuteľnosť mlyna a rodinného domu so záhradou v obci Medovarce, okr. Krupina, ktoré boli upravované podľa princípov permakultúrneho dizajnu. Rozloha pozemku je 1655 m2, okrem toho k pozemku prislúcha aj náhon k vodnému mlynu a lúka /535 m2/. Nehnuteľnosť je vhodná nielen na bývanie ale aj na agroturizmus. viac informácií na http://www.zdravezahrady.sk/aktuality/predaj-hajnalovho-mlyna/ alebo na […]

Sociálne vylúčeným by mohla pomôcť pôda.

Zdroj: Stanislava Harkotová, aktuálne.sk Sociálne vylúčeným ľuďom, a nielen im, by mohla pomôcť práca, ktorá by v sebe obsiahla trvalo udržateľný rozvoj. V tejto súvislosti sa skloňuje najmä termín permakultúra. Napriek tomu, že ekocentrá hovoria o dôležitosti, záujem o ich poznatky nie je. Aj Daniel Diškanec, ktorý prevádzkuje kemp pre bezdomovcov v Martine, začal na […]

Človek a príroda ako tím – permakultúra môže obnovovať a zdokonaľovať

BRATISLAVA – Keď sa pýtam Patrície Černákovej, záhradnej architektky a poprednej tváre slovenskej permakultúry, čo je to vlastne permakultúra, odpovie: “Je to, ako pýtať sa, čo je to šťastie.” Dizajn hľadajúci cesty, ako žiť s prírodou, ktorá prináša ovocie. Zdroj: Stock Photos Potom pokračuje vysvetlením, že ide o dizajnérsky systém. “Nie je to žiadne ezoterické […]

Vízia Permakultúry

V týchto dňoch pripravuje Rada organizácie Permakultúra (CS) v SR strategický plán rozvoja organizácie. Aj keď toto pomenovanie znie honosne, ide v prvom rade o to, aby sme sa ako organizácia vo svojej práci sústredili na to čo najviac potrebujú ľudia, ktorí využívajú služby našej organizácie. S cieľom získať čo najobjektívnejší obraz o potrebách členov […]

Permakultúra v meste

2. ročník festivalu 15. – 16. december 2012 Connect, Cvernovka, Bratislava Dojmy z festivalu nájdete v tomto článku. Festival sa stal jednou z najväčších permakultúrnych akcií na Slovenku aj vďaka vysokej návštevnosti: Festival navštívilo cca. 320 ľudí, ktorí podporili akciu aj chod organizácie celkovou sumou skoro 1200 €, pričom na samotnom festivale sme na dobrovoľnom vstupnom […]

Skutočné bohatstvo

Jednou zo základných otázok permakultúry je hľadanie obsahu pre pojem “skutočné bohatstvo”.   Jeho vnútorné definovanie je odrazovým mostíkom pre pochopenie etickej ekonomiky a fungovania zdravých socio-ekonomických vzťahov v ľudskej spoločnosti. Skúste si pred prečítaním článku odpovedať:  Kto je bohatý?

Kolobehy v PK dizajne

Asi neexistuje princíp, ktorý by permakultúru vystihoval lepšie, ako kolobeh živín. Základné pravidlo živého systému, v ktorom sa energia nestráca, iba pretvára do inej formy. V prírodných systémov odpady neexistujú, to sme už pochopili. Aplikovať tento prístup aj v našich ľudských systémoch je podstatne komplikovanejšie, pretože nie vždy pracujeme s biologickými materiálmi. Jednoduchý kolobeh prebieha […]